Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik
Szukaj:
Witamy Cię Gościu na Oficjalny Serwis Miejscowości Rogoźnik. Zarejestruj się lub zaloguj, aby otrzymać pełen dostęp do strony.
...Nawigacja...
Historia wsi
Władze Sołectwa -kontakt
Ogłoszenia Sołtysa
Galeria Zdjęć
Atrakcje
Okolice
Legenda o Rogoźniku
Dokumenty
PKP Rogoźnik
Biblioteka
Prasa
Filmy
Szkoła Podstawowa w Rogoźniku
Parafia Rogoźnik
OSP Rogoźnik
"Skałka Rogoźnicka"
Księga gości
Strony warte odwiedzenia
Kontakt
Fotograficzne archiwum miejscowości Rogoźnik
...Klub Św.Andrzeja Boboli w Chicago...

Aktualności
...Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rogoźnik...

 • Informacje
 • Zarząd
 • DOŁĄCZ DO NAS !
  Dane KRS STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ROGOŹNIK
 • ...Urzad Gminy Nowy Targ...
  ...Szkoła Podstawowa im. ks.Prof.Józefa Tischnera w Rogoźniku...
  ...GOPS ...
  ...BUDOWA KAPLICY MODLITEWNEJ ...
  Biela
  ...Warto obejrzeć...
 • Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogoźnik
  Zobacz rysynek planu
 • Rogoźnik na fotografii P.Adama Kokota

 • ...Wywóz śmieci 2019 r....
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z Rogoźnika w 2019 r.

  Jak segregować śmieci w 2019 roku.
  ...stat4u...
  stat4u
  ...Ogłoszenie sołtysa nr. 2/2019 Dot. odbioru należności z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości za 2019 rok....

  Ogłoszenie sołtysa nr. 2/2019
  Dot. odbioru należności z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości za 2019 rok.


  Informuję wszystkich mieszkańców ROGOŹNIKA , że od 01 do 15 marca 2019 r. będę przyjmował należności z tytułu podatku rolnego oraz od nieruchomości za 2019 rok.

  Podatek będę przyjmował :
  We wtorek 05 marca 2019 r. – w godz. 09.00 – 14.30 w remizie OSP w Rogoźniku ,
  oraz w pozostałe dni tygodnia w domu.

  Informuję , że od 01 marca do odbioru będą również druki nakazów wpłat należności za wywóz śmieci w 2019 r. , zasady i szczegółowy harmonogram ich wywozu , kody kreskowe oraz worki na śmieci na pierwsze półrocze tego roku.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik dnia 24.02.2019 r.

  Dodane przez admin dnia luty 21 2019 11:36:22 0 Komentarzy - 122 Czytań - Drukuj
  ...Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rogoźnik .</...

  Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rogoźnik”.  plakatWójt gminy Nowy Targ informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rogoźnik” ,sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Rogoźnik”.

  Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 19 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach pracy Urzędu.

  Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniem odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 godzinach: 15:00-16:00.

  wiecej  Zobacz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rogoźnik".

  Zobacz opis projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Rogoźnik".  Dodane przez admin dnia luty 10 2019 10:27:00 Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy - 441 Czytań - Drukuj
  ...7 kwietnia 2019 r. w gminie Nowy Targ wybierzemy sołtysów i Rady Sołeckie. ...

  7 kwietnia 2019 r. w gminie Nowy Targ wybierzemy Sołtysów i Rady Sołeckie.  plakat7 kwietnia mieszkańcy gminy Nowy Targ będą wybierali sołtysa oraz Rady Sołeckie swoich wsi.
  Do 14 marca godz.15.00 każdy mieszkaniec sołectwa, który jest uprawniony do głosowania może zgłosić kandydata na sołtysa oraz na członka Rady Sołeckiej. Dokonując zgłoszenia kandydata Gminnej Komisji Wyborczej należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie, a także listę poparcia z co najmniej 20 podpisami mieszkańców danego sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze. Kandydować na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej może każdy stały mieszkaniec sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze.
  Sołtysa i członków Rady Soleckiej wybierzemy w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i równym, czyli w takim, jak wybieramy radnych czy wójta. W dniu 07 kwietnia w godzinach 8:00 – 18:00 przeprowadzone będzie głosowanie. W lokalu sołeckiej komisji wyborczej otrzymamy kartę do głosowania i postawimy znak X obok nazwiska tej osoby, która według nas będzie najlepszym sołtysem oraz członkiem Rady Sołeckiej.
  Sołtysem zostaje osoba, która uzyska najwięcej ważnie oddanych głosów.
  Członkami Rady Soleckiej zostaną ci kandydaci którzy uzyskali kolejno większą liczbę ważnie oddanych głosów od pozostałych kandydatów. (Rada Sołecka wsi Rogoźnik składa się z 5 osób bez sołtysa )
  Zarejestrowany kandydat na sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej może zgłosić kandydata na członka sołeckiej komisji wyborczej do 18 marca.
  Powyższy sposób przeprowadzenia głosowania został określony w Statucie sołectwa uchwalonym przez Radę Gminy Nowy Targ 29 lipca 2014 r. Jest on dostępny u Sołtysów i na stronie Urzędzie Gminy.
  Formularze zgłoszenia, oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz list poparcia można otrzymać w Urzędzie Gminy, lub pobrać z Internetu. / link poniżej /

  Formularze do pobrania znajdują się na stronie Urzędu Gminy Nowy Targ

  wiecej

  Dodane przez admin dnia luty 05 2019 00:12:12 Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy - 244 Czytań - Drukuj
  ...Spotkanie opłatkowe Klubu Parafii Świętego Andrzeja Boboli Rogoźnik -Stare Bystre w Chicago./ ...

  Spotkanie opłatkowe Klubu Parafii Świętego Andrzeja Boboli Rogoźnik -Stare Bystre w Chicago./ GALERIA ZDJĘĆ./  plakatDRODZY CZŁONKOWIE I PRZYJACIELE !.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przybyli na nasz coroczny Opłatek. Pomimo śnieżnej zawieruchy, ucieszyliśmy się bardzo z Waszej obecności. Dziękujemy proboszczowi Mariuszowi Nawalaniec za udostepnienie pięknego kościoła gdzie zawsze jesteśmy mile przyjęci , ale też sali na nasz Opłatek. Ta pięknie sprawowana Msza Święta też dzięki naszemu kapelanowi Ks. Markowi Smołka, którą sprawował w intencji żyjących i zmarłych członków naszego Klubu.

  wiecej

  galeria
  Dodane przez admin dnia styczeń 26 2019 17:01:28 Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy - 285 Czytań - Drukuj
  ...Dot. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego....


  Ogłoszenie sołtysa nr. 1/2019
  Dot. składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


  Wójt Gminy Nowy Targ informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

  Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:

  a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

  b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

  wiecej

  Dodane przez admin dnia styczeń 17 2019 10:43:14 Czytaj więcej ˇ 0 Komentarzy - 178 Czytań - Drukuj
  ...Odpowiedź PGW "POLSKIE WODY " na pismo Sołtysa dot.przeprowadzenia regulacji potoku Wielki Rogoźnik....

  Odpowiedź PGW "POLSKIE WODY " na pismo sołtysa Rogoźnika dot.przeprowadzenia regulacji potoku Wielki Rogoźnik.  plakat27 października zeszłego roku sołtys Rogoźnika Kazimierz Zubek skierował do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismo w którym domaga się przeprowadzenia regulacji potoku górskiego Wielki Rogoźnik.
  W załączniku WIĘCEJ publikujemy treść pisma otrzymanego od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Nowym Sączu.

  wiecej

  Dodane przez admin dnia styczeń 07 2019 13:34:39 0 Komentarzy - 144 Czytań - Drukuj
  ...Ogłoszenie dot. odbioru odpadów komunalnych w miesiącach styczeń i luty 2019 r....


  Ogłoszenie sołtysa nr. 8/2018
  Dot. odbioru odpadów komunalnych w miesiącach styczeń i luty 2019 r.


  Urząd Gminy Nowy Targ informuje, że z powodu unieważnienia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na lata 2019-2020 w miesiącach styczeń i luty 2019 r. czyli w okresie do rozstrzygnięcia kolejnego postępowania przetargowego będą obowiązywać poniższe zasad :

  - wysokość opłaty nie ulegnie zmianie,
  - wchodzą w życie nowe zasady segregacji,
  - harmonogramy odbioru odpadów dostępne są na stronie internetowej www.ugnowytarg.pl , www.rogoznik.com , oraz na tablicach ogłoszeń,
  - worki na w/w okres dostępne będą po 1 stycznia u sołtysa,
  - naklejanie kodów kreskowych w styczniu i w lutym nie będzie wymagane,
  - w styczniu odbiór popiołu będzie dopuszczalny w workach szarych lub brązowych,
  - blankiety opłat za śmieci oraz kody kreskowe będą drukowane po skalkulowaniu stawki opłaty, czyli po rozstrzygnięciu przetargu na 2019 r.

  Sołtys Rogoźnika
  Kazimierz Zubek

  Rogoźnik 29.12.2018 r.

  Dodane przez admin dnia grudzień 29 2018 11:53:50 0 Komentarzy - 165 Czytań - Drukuj
  ...Zaproszenie na Opłatek...

  Klub Parafii Św.A.Boboli Rogoźnik / Stare Bystre zaprasza na spotkanie opłatkowe.  Tu podaj tekst alternatywny

  Dodane przez admin dnia grudzień 26 2018 11:03:18 0 Komentarzy - 201 Czytań - Drukuj
  ...Ogłoszenie Sołtysa dot. ubezpieczenia w PZU....

  Ogłoszenie sołtysa nr. 7/2018
  Dot. ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.


  Informuję mieszkańców wsi Rogoźnik , że należności z tytułu ubezpieczenia w PZU budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego na 2019 r. można już wpłacać u sołtysa.
  Aby dokonać zapłaty ubezpieczenia należy zabrać ze sobą dostarczone przez pocztę dokumenty , celem stosownych zapisów i potwierdzeń na nich.
  Powyższe należności z tytułu ubezpieczenia można wpłacać u sołtysa do dnia 31 stycznia 2019 r.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika

  Rogoźnik 24.12.2018 r.

  Dodane przez admin dnia grudzień 25 2018 16:03:26 0 Komentarzy - 132 Czytań - Drukuj
  ...Zyczenia od Klubu Parafii Św.A.Boboli....


  Życzenia świąteczne od Klubu Parafii Świętego Andrzeja Boboli Rogoźnik / Stare Bystre w Chicago.


  >
  Tu podaj tekst alternatywny
  Dodane przez admin dnia grudzień 20 2018 08:42:35 0 Komentarzy - 147 Czytań - Drukuj
  ...Życzenia świąteczne od Sołtysa Rogoźnika....


  Życzenia świąteczne od Sołtysa Rogoźnika.  Tu podaj tekst alternatywny

  Dodane przez admin dnia grudzień 20 2018 08:29:40 0 Komentarzy - 159 Czytań - Drukuj
  Strona 4 z 63 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  ...Logowanie...
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  ...Radio Alex...
  Kliknij i słuchaj
  ...Centrum mięsne P.P.H.U "Biela" Stanisław Biela...
  ..."SPLIT-2" s.c A.Kwak , P.Oskwarek Rogoźnik...
  Split
  ...Producent odzieży skórzanej i kożuchów -BUKOWSCY...
  Split
  ...Bryjax...
  Bryjax
  ...Ostatnio online...
  admin01:15:08
  mitch57 weeks
  kazimierz ku...142 weeks
  Melvinea195 weeks
  NathanSop209 weeks
  kazimierz panek214 weeks
  mlnaedos217 weeks
  AKwzor47232 weeks
  Tadek Tylka278 weeks
  ef295 weeks
  ...Online...
  Gości Online: 2
  Brak Użytkowników Online

  Zarejestrowanch Uzytkowników: 229
  Nieaktywowany Użytkownik: 878
  Najnowszy Użytkownik: aapedhak
  ...Gmina Nowy Targ...
  ...turystyka gminy Nowy Targ...
  Jawor
  ...ZIP Małopolski Fundusz Zdrowia...
  Biela
  ...e-mpzp...
  Tu podaj tekst alternatywny
  ...OBYWATEL.GOV.PL...
  Biela
  ...Dokumenty zastrzeżone...
  Biela
  ...Mapa turystyczna...
  Biela
  ...Sprawdź jakość powietrza...
  Biela
  ...Ścieżka rowerowa ...
  Biela


  Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie