Od 01 stycznia 2020 r. - nowy administrator cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
Dodane przez admin dnia Styczeń 05 2020 17:22:00

Od 01 stycznia 2020 r. - nowy administrator cmentarza komunalnego w Rogoźniku.Od 01 stycznia 2020 r. administratorem Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku jest Zakład Pogrzebowy „ JABŁOŃSKI „ Ratułów 6 c. Tel. 661 429 750

Do zakresu działań Administratora Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku należy w szczególności:
1. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu.
2. Kopanie grobów i ułożenie mogiły.
3. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół nowej mogiły (czyszczenie sąsiadujących grobów i grób zmarłego z gliny i błota zawsze każdorazowo po pogrzebie. )
4. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
5. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
6. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
7. Dopilnowanie porządku po wykonywanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na cmentarzu.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rozszerzona zawartość newsa
NEWS
Od 01 stycznia 2020 r. - nowy administrator cmentarza komunalnego w Rogoźniku.Od 01 stycznia 2020 r. administratorem Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku jest Zakład Pogrzebowy „ JABŁOŃSKI „ Ratułów 6 c. Tel. 661 429 750

Do zakresu działań Administratora Cmentarza Komunalnego w Rogoźniku należy w szczególności:
1. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu.
2. Kopanie grobów i ułożenie mogiły.
3. Doprowadzenie do właściwego wyglądu otoczenia wokół nowej mogiły (czyszczenie sąsiadujących grobów i grób zmarłego z gliny i błota zawsze każdorazowo po pogrzebie. )
4. Ułożenie wieńców po ceremonii pogrzebowej.
5. Traktowanie z szacunkiem i poszanowaniem szczątków ludzkich.
6. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlanymi i remontowymi na terenie cmentarza.
7. Dopilnowanie porządku po wykonywanych pracach budowlanych i rozbiórkowych na cmentarzu.
8. Wykaszanie cmentarza cztery razy w roku.
9. Oczyszczanie alejki cmentarnej z trawy.
10. Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu i przydrożnym parkingu.
11. Sprzątanie i kompostowanie starych wieńców, suchych liści i traw.
12. Otwieranie wjazdu na teren cmentarza oraz sprawdzanie zgody na prowadzenie prac , dokumentu potwierdzającego prawo do grobu lub miejsca pod budowę grobowca i wniesienia stosownych opłat.
13. Pobór stawek opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Rogoźniku zatwierdzonych przez Rade Gminy Nowy Targ i odprowadzenie tych opłat raz w miesiącu do kasy Urzędu Gminy Nowy Targ.
14. Prowadzenie na bieżąco ksiąg cmentarnych.
15. Nadzór nad zachowaniem określonej wielkości grobowców i odległości od grobów.
16. Zgłaszanie w Urzędzie Gminy Nowy Targ wszelkich nieprawidłowości występujących w trakcie prowadzenia prac budowlano-remontowych oraz innych zdarzeń.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/197/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.

Stawki opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Rogoźniku

1. Wykopanie grobu, umieszczenie trumny ze zwłokami w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 400,00 zł netto + podatek VAT
2. Wykopanie grobu, umieszczenie urny z prochami w grobie oraz zasypanie grobu i uformowanie mogiły - 200,00 zł netto + podatek VAT
3. Pochowanie zwłok w grobowcu - 100,00 zł netto + podatek VAT
4. Pochowanie urny w grobowcu - 50,00 zł netto + podatek VAT
5. Opłata za dzierżawę miejsca na 20 lat - 685,00 zł netto + podatek VAT
6. Opłata za dzierżawę miejsca pod grobowiec - 1 365,00 zł netto + podatek VAT
7. Opłata za dzierżawę miejsca pod nagrobek
- pojedynczy - 410,00 zł netto + podatek VAT
- podwójny - 820,00 zł netto + podatek VAT
8. Zezwolenie na budowę grobowca - 137,00 zł netto + podatek VAT
Tu podaj tekst alternatywny