Apel Sołtysa w sprawie bezpańskich psów wałęsających się po miejscowości.
Dodane przez admin dnia Marzec 02 2020 16:15:37

Apel Sołtysa w sprawie bezpańskich psów wałęsających się po miejscowości.


Zwracam się po raz kolejny do wszystkich mieszkańców Rogoźnika z apelem , a jednocześnie wielką prośbą o zwracanie większej uwagi na swoje posiadane psy, zapewniając im odpowiednie warunki i nie wypuszczanie luzem.
W ostatnim okresie czasu napływają do mnie bardzo liczne skargi rodziców dzieci szkolnych na psy , które poprzez swoje agresywne zachowanie bardzo utrudniają dzieciom swobodne poruszanie się po drodze.
Przypominam , że nie można puszczać luzem psów. Pies bez uwięzi powinien przebywać za ogrodzeniem, bez możliwości wyjścia poza to ogrodzenie.
Takie wałęsające się psy, stanowią bardzo duże zagrożenie dla nas wszystkich a zwłaszcza dla naszych dzieci.
Coraz większa liczba psów stanowiących własność gospodarzy poszerzają grono bezpańskich psów zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia dzieci oraz innych mieszkańców.
W związku z powyższym przypominam , że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431),który stanowi jasno, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rozszerzona zawartość newsa
Apel Sołtysa w sprawie bezpańskich psów wałęsających się po miejscowości.


Zwracam się po raz kolejny do wszystkich mieszkańców Rogoźnika z apelem , a jednocześnie wielką prośbą o zwracanie większej uwagi na swoje posiadane psy, zapewniając im odpowiednie warunki i nie wypuszczanie luzem.
W ostatnim okresie czasu napływają do mnie bardzo liczne skargi rodziców dzieci szkolnych na psy , które poprzez swoje agresywne zachowanie bardzo utrudniają dzieciom swobodne poruszanie się po drodze.
Przypominam , że nie można puszczać luzem psów. Pies bez uwięzi powinien przebywać za ogrodzeniem, bez możliwości wyjścia poza to ogrodzenie.
Takie wałęsające się psy, stanowią bardzo duże zagrożenie dla nas wszystkich a zwłaszcza dla naszych dzieci.
Coraz większa liczba psów stanowiących własność gospodarzy poszerzają grono bezpańskich psów zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia dzieci oraz innych mieszkańców.
W związku z powyższym przypominam , że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel.

Powyższy obowiązek wynika z przepisów Kodeksu Cywilnego (art.431),który stanowi jasno, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Ponadto zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń :
§ 1 - Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2 - Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która może zastosować karę w postaci mandatu karnego.


Sołtys wsi Rogoźnik
Kazimierz Zubek