Środki finansowe Sołectwa Rogoźnik na 2020 rok rozdzielone.
Dodane przez admin dnia Marzec 02 2020 23:01:39
Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności za 2019 rok.
Środki finansowe Sołectwa Rogoźnik na 2020 rok rozdzielone.


Dnia 01 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Rogoźniku odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Rogoźnik.
Tematem zebrania było m.in.
1./ Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2019 rok.
2./ Podział środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik na 2020 rok.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rozszerzona zawartość newsa
Sołtys przedstawił sprawozdanie z działalności za 2019 rok.
Środki finansowe Sołectwa Rogoźnik na 2020 rok rozdzielone.


Dnia 01 marca 2020 r. o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Rogoźniku odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi Rogoźnik.
Tematem zebrania było m.in.
1./ Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2019 rok.
2./ Podział środków finansowych przydzielonych przez gminę Nowy Targ Sołectwu Rogoźnik na 2020 rok.
Sprawozdanie z działalności Sołtysa oraz Rady Sołeckiej za 2019 rok. ZOBACZ »

Uchwała Zebrania Wiejskiego nr. 1/2020 z dnia 01.03.2020 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych przydzielonych Sołectwu Rogoźnik przez Gminę Nowy Targ na rok 2020. ZOBACZ »