Remiza z nowo pomalowanym dachem.
Dodane przez admin dnia Październik 06 2020 00:46:50

Sołtys informuje co udało się wykonać w ostatnim okresie czasu na terenie naszej miejscowości i jakie są jeszcze plany na ten rok.plakatPragnę poinformować mieszkańców Rogoźnika jakie prace zostały wykonane w ostatnim okresie czasu na terenie naszego Sołectwa oraz co planujemy jeszcze zrobić w tym roku .

1./ Pod koniec września br.został pomalowany dach na naszej remizie OSP.
Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic. Koszt wykonania tych prac -- 11 804 zł.
Do końca listopada zostaną jeszcze wymienione wszystkie rynny na budynku remizy.

2./ Wykonano częściowe remonty dróg gminnych :
 • nr.363515 tzw. „Na Ignacowym ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Wyżwirowany i zawałowany został również parking na stadionie sportowym. Żwir na remont tej drogi i parkingu został zakupiony w MKM Kruszywa żwirownia Nowa Biała. Ogólny koszt remontu - 16.000 zł.
 • nr. 363523 tzw. „Za wodę ’’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Żwir na remont tej drogi został zakupiony za żwirowni „ Bryjax ‘’ w Długopolu. Ogólny koszt remontu – 14 700 zł.
 • nr. 363524 tzw. „ Stare Wody ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Ogólny koszt – 6 000,00 zł.

  3./ Za kwotę 4 250 zł. wykonany został remont dwóch pomieszczeń w budynku szatni na stadionie sportowym.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  Rozszerzona zawartość newsa
  Sołtys informuje co udało się wykonać w ostatnim okresie czasu na terenie naszej miejscowości i jakie są jeszcze plany na ten rok.  Pragnę poinformować mieszkańców Rogoźnika jakie prace zostały wykonane w ostatnim okresie czasu na terenie naszego Sołectwa oraz co planujemy jeszcze zrobić w tym roku .

  1./ Pod koniec września br.został pomalowany dach na naszej remizie OSP.
  Wykonawca – Firma „ DACHMAL” z Wadowic. Koszt wykonania tych prac -- 11 804 zł.
  Do końca listopada zostaną jeszcze wymienione wszystkie rynny na budynku remizy.  Tu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywny

  2./ Wykonano częściowe remonty dróg gminnych :

 • nr.363515 tzw. „Na Ignacowym ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Wyżwirowany i zawałowany został również parking na stadionie sportowym. Żwir na remont tej drogi i parkingu został zakupiony w MKM Kruszywa żwirownia Nowa Biała. Ogólny koszt remontu - 16.000 zł.

  Tu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywny
 • nr. 363523 tzw. „Za wodę ’’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Żwir na remont tej drogi został zakupiony za żwirowni „ Bryjax ‘’ w Długopolu. Ogólny koszt remontu – 14 700 zł.

  Tu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywnyTu podaj tekst alternatywny
 • nr. 363524 tzw. „ Stare Wody ‘’. Odcinek tej drogi został wywieziony żwirem a następnie wyrównany i zawałowany. Ogólny koszt – 6 000,00 zł.
  3./ Za kwotę 4 250 zł. wykonany został remont dwóch pomieszczeń w budynku szatni na stadionie sportowym.
  4./ Cmentarz komunalny w Rogoźniku od początku swojego istnienia tj. od 1971 roku nie był zinwentaryzowany , dlatego Rada Sołecka wsi Rogoźnik postanowiła wykonać kompleksową inwentaryzację naszego cmentarza komunalnego w Rogoźniku.
  Inwentaryzacje wykonała firma ArtLook Gallery z Mikołowa.
  Powstała również strona internetowa poświęcona cmentarzowi komunalnemu w Rogoźniku. Na tej stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące naszego cmentarza. Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony i skorzystania z interaktywnego planu cmentarza.
  Oddaliśmy do Państwa dyspozycji system GROBONET PRO® umożliwiający odnalezienie swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobu na dokładnej mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na komputerze. Można również odbyć wirtualny spacer po naszym cmentarzu. Proponujemy także zapalenie wirtualnego znicza/
  Ogólny koszt wykonania wszystkich tych prac - 7 771 zł .
  W dalszym ciągu nie ma zgody właścicieli działek sąsiadujących z cmentarzem na sprzedaż a w związku z tym brak możliwości dalszego poszerzenia cmentarza i wykonania nowego ogrodzenia. Aktualnie stare ogrodzenie z siatki jest już bardzo zniszczone i nie nadaje się do jakiejkolwiek naprawy. Bardzo liczymy na wyrozumiałość i przychylność tych osób i że dokonają sprzedaży niezbędnych działek pod nasze wspólne dobro jakim jest cmentarz.!
  Przypominam , że na poszerzenie cmentarza zakupiono już jedną działkę o pow. 0,30 ha. Koszt zakupu tej działki wraz z opłatami notarialnymi i wpisem do księgi wieczystej opiewał na kwotę 60 944,00 zł.
  Kwotę 50 000, 00 zł. na ten cel przekazał Urząd Gminy Czarny Dunajec a pozostałą kwotę 10 944,00 zł . zapłacił Urząd Gminy Nowy Targ.
  5./ Przekazano kwotę 5000 zł. dla Szkoły Podstawowej za którą dokończono wykonanie monitoringu zewnętrznego szkoły.
  6./ Kwotą 999,14 zł. dofinansowano działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Rogoźniku.
  Co jeszcze planujemy wykonać w tym roku.

  Od 2018 roku trwały uzgodnienia i uzyskanie stosownych pozwoleń na inwestycję pod nazwą " Przebudowa i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej w miejscowości Rogoźnik.
  Wnioskiem z dnia 18.12.2018 r. Wójt Gminy Nowy Targ zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodno – prawnego na wykonanie wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu melioracyjnego odprowadzającego wody do potoku Wielki Rogoźnik. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie po wielomiesięcznym oczekiwaniu decyzją z dnia 17 września 2019 r. udzieliło stosownego pozwolenia wodno-prawnego.
  Dnia 05 czerwca 2020 r. otrzymaliśmy ze Starostwa nowotarskiego pozwolenie na przebudowę i zarurowanie istniejących koryt otwartych odprowadzających wody opadowe z drogi gminnej ale tylko w trzech miejscach a mianowicie : koło zabudowań nr.128 , koło zabudowań nr.120 oraz koło zabudowań nr.1. Na prace w trzech innych miejscach nie uzyskaliśmy ze starostwa stosownego pozwolenia na budowę z powodu kolizji planowanych prac remontowych z siecią gazowniczą. W tych trzech miejscach musimy wypracować rozwiązania które zostaną zaakceptowane przez Zakład Gazowniczy w Krakowie. Uzgodnienia cały czas trwają.
  Dnia 25 września rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wykonanie tych robót który wygrała firma „ SAN-BUD’’ Zakład Robót Sanitarnych w Nowym Targu która wykona te prace za kwotę 174 660,00 zł.
  Prace będą wykonane w trzech miejscach :
  a./ koło zabudowań nr.128 ( długość 107 m. ) – zostaną założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
  b./ koło zabudowań nr.120 / ( długość 91 m.) – zostaną założone rury fi 600 oraz 4 studzienki kontrolne.
  c./ koło zabudowań nr.1 ( długość 122 m. ) – zostanie zamontowane koryto otwarte z półkręgów o śr. 1 m.
  Prace te mają być wykonane do 11 grudnia. W przetargu startowało 8 firm.

  W najbliższym czasie będzie montowany za kwotę 7 700 , 00 zł. monitoring na stadionie sportowym. Zostanie zamontowany rejestrator sieciowy , dysk 4 TB oraz cztery kamery.
  W ten sposób chcemy częściowo zabezpieczyć stadion sportowy przed aktami wandalizmu który w ostatnim okresie się pojawiały. Monitoring ten będzie stopniowo powiększany w najbliższych latach o montaż kolejnych kamer.

  Kazimierz Zubek
  Sołtys Rogoźnika